AEG CAFAMOSA 220 BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Coffee maker aegelectrolux cf cafamosa you have come to the right place. Aeg cf manual utilizare eng coffee mains electricity. View online or download . Search AEG Cafamosa CF view online e Manual eu. November 12th . Free Download Program Aeg Cafamosa Bedienungsanleitung. Sb2e Manual SB2E AEG SB2E RL results AEG EWM Service Wählen Sie ihr Gerät hier (1 Bedienungsanleitung), B , (1 Bedienungsanleitung) Protect PEGASUS DC MS AEG SB2E MANUEL UTILISATION LASER LINE EPS AEG Cafamosa CF service manual Documents.

Author: Vutaur Fezshura
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 14 August 2012
Pages: 119
PDF File Size: 14.5 Mb
ePub File Size: 11.42 Mb
ISBN: 939-8-58531-937-4
Downloads: 18816
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltilrajas

Om altijd een aromatisch kopje koffie te krijgen: Replace the drip tray and waste coffee container. To display, proceed as follows: Bedienunsanleitung kunnen in het geval van een reparatie als transportbescherming opnieuw gebruikt worden. Wordt het toestel verkeerd gebruikt of bediend, dan kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Het uitstromen van warm water stopt automatisch. Enkel vloeibare geen poeder! Vulopening voor gemalen koffie: Voor het zetten van de koffie 2. Probeer verschillende maalgraden uit om uw smaak te ontdekken! To print the manual completely, please, download it. Wacht tot de waterstroom automatisch stopt.

  EPSON EB-W8D BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Het ontkalkingsprogramma wordt voortgezet. Breng het stoompijpje slechts voor de helft in de vloeistof, zodat de luchttoevoer niet gehinderd wordt.

Vraag uw watermaatschappij naar de hardheid! Maximaal 2 porties gemalen koffie in het reservoir doen. Daarna knipperen de 4 groene indicatielampjes.

AEG-ELECTROLUX CF Coffee maker download manual for free now – |

Als u nog eens op de toets “1 kopje” drukt, dan wordt de waterhardheid telkens een stand verhoogd, nl. Zet telkens een kopje onder een van de beide uitloopopeningen. Deze handeling herhalen tot de groene, knipperende indicatielampjes uitgaan. Use original or manufacturer recommended acces- A Zorg ervoor dat er geen vreemde elementen in het bonenreservoir terecht komen. Page 6 penser and use the rinse De contacttijd van het water met de gemalen koffie is bij espressokoffie korter dan bij de traditionele filterkoffie.

Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen. Afdruipbakje met koffiediklade, maar zonder koffiedikreservoir opnieuw inzetten en wachten tot het proces afgesoten is en het indicatielampje “1 kopje” brandt.

  JIS A4201 PDF

De vorm en de functies van uw volautomatisch AEG-toestel garanderen u een eenvoudige bediening en een uitstekende, individuele smaak eenvoudig onderhoud.

AEG-ELECTROLUX EBC54523AX Instructions Manual

Meer dan keer gebruik maken van het toestel wordt als professioneel gebruik beschouwd. Neem vooral de veiligheidsvoorschriften in acht! Met korte intervallen wordt nu het ontkalkingsmiddel door het systeem gepompt.

Vul nu het waterreservoir met vers water en plaats het opnieuw in het toestel. Daarna het waterreservoir opnieuw in het toestel plaatsen en naar onderen drukken tot het vastklikt, zodat het ventiel aan de onderkant geopend wordt.

Indicatielampje “Reinigen” brandt afbeelding 21 9.

Geachte klant Gelieve deze gebruiksaanwijzing nauwgezet door te nemen. U krijgt nu een kopje extra sterke koffie.

Eventueel door de AEG-klantendienst laten controleren.