ENERGJIA SOLARE PDF

Energjia solare translation in Albanian-English dictionary. Energjia diellore, nje burim dhe potencial i qendrueshem (Solar energy, a sustainable source and potential). Conference Paper (PDF. Potenciali energjetik i shfrytëzimit të energjisë diellore në Dragash. . prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të.

Author: Vihn Zolot
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 19 September 2009
Pages: 13
PDF File Size: 3.63 Mb
ePub File Size: 18.22 Mb
ISBN: 169-2-97003-934-7
Downloads: 1013
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltizragore

Energjia solare – Wikipedia

Ngrohja natyrore e hapesires. Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet ne rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m. Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites.

Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun. Intensiteti mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1.

Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji elektrike shnderrimi i drejtperdrejte.

  KULINARINES KNYGOS PDF

Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire. Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energji,pra dhe gjate territ ose gjate motit te vranet.

Marresi grumbullon nxehtesine e sllare ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me avull per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles. Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit.

Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me kete teknologji eshte ndertuar ne Spanje Andasol dhe ka fuqine e instaluar 50MW. Ky neergjia eshte leshuar ne pune ne Solarre te vitit Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1. Sistemet diellore energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta. Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit.

  DAVID OGILVY CONFESSIONS OF AN ADVERTISING MAN PDF

Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi.

Energjia solare – Albanian-English Dictionary – Glosbe

Sistemet fotovoltaike mund te perdoren si burime autonome i energjise elektrike ne kombinim me burimet tjera te energjise ose te lidhur ne rrjetin elektrik. Kulla punon ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne marres i cili eshte i vendosur ne maje te kulles. Kolektoret diellor energhia ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, avujve.